کاوشگران اسرار ایران باستانامام صادق(ع) فرمود: چون قائم ما قیام کند خداوند انچنان نیرویی به چشم و گوش پیروانش داده که به پیک و پیام اور نیازی نداشته باشند و به هرکجای جهان که باشند امام خود را ببینند و سخنش را بشنوند. بحار ۳۶/۴۵  پیامبر (ص) فرمود: «این دین مدام برپا خواهد ماند و گروهی از مسلمانان از آن دفاع کنند و در کنار ان بجنگند تا قیامت بپا شود.» و فرمود: «در هر عصر و زمانی گروهی از امتم مدافع احکام خدا باشند و از مخالفان باکی نداشته باشند.» کنزالاعمال حدیث34499و34500  در جای دیگری فرمودند: «چون در اخرامان دینتان دستخوش افکار گوناگون گردد، بر شما باد که همچون بادیه نشینان و ن دینداری کنید که به دل هایشان دیندارند و دین انها از الایش به افکار مصون ماند.» بحار 52/111
پیشگویی دقیق اینده

برای دیدن حضرت عزرائیل علیهم السلام را چگونه میبینیم این مطلب زیبا لطفا به ادامه مطلب بروید و از خواندن این مطلب فوق العاده عالی الله خدای یکتا و بی همتا پروردگار عالمیان 

را شکرکنید که توفیق خواندن این نوع مطالب را به شما ارزانی داد.

چرا که مشخص میشود که خدا شما را هرگز نه فراموش کرده و نه شما را به حال خود وا گذارده ( که این بدترین مصیبتی که میتواند به انسانی برسد بوده و اگر اینچنین شد وای به

حال ان شخص ) معنی این حرفم اینجا مشخص میشود :

که چون این مطالب عمق عظیمی دارند که فکر موجود را به تفکر وا میدارد و دل هر کس را میلرزاند ممکن است این لرزش بقدری باشد که هر خوابی را بیدار و هر مستی را هشیار و غافلی را عاقل کند که ای وای بر من چه کردم با خودم چه ظلمی کردم به خدای خود و به خود و ممکن است انشالله الله تعالی این بیداری از خواب غفلت چنان باشد که زندگی شمارا دگرگون کند که انشالله همینطور است برای همین میگویم خدا شمارا دوست دارد و خواندن این مطالب واقعا توفیقی عظیم میخواهد و خدا نمیخواهد شما تباه شوید پس به این طریق شمارا به خود می اورد که انقدر عمر کردی حالا دیگر بس است توبه کن تا خیر دو عالم را با وسعت رحمتم بر سر شما ببارم و حتی خدا انقدر خوب است که ان گناهکاری که بدترین گناهان را مرتکب شده هم تا لحظه اخر ندا میدهد ای بنی ادم برگرد .

در قران است که حق تعالی میفرماید : ما هیچ قوم و شخصی را بدونه اگاهی و یا فرستادن پیغمبری که انهارا از خطاها و بلایی که این خطاها اورده اند و خیلی زود خواهد رسید عذاب نکرده پس خدا در لحظه اخر هم فرصت میده و میگوید برگرد اینکار دو خوبی دارد یک : انهایی که تفکر میکنند برگردند و توبه کنند دوم : حجت بر همه انها تمام شود و هیچ بهانه ای نتوانند بیاورند و واقعا بهانه ای هم میدانند ندارند و خدا در لحظه اخر هم با مهربانی تصور ناپزیر به انها لبخند و راه راست را نشان میدهد که برگردند این است خدای ما که هنوز به بزرگیش،شک داریم به رحمتش بی توجه ای کردیم امیدوارم از گروه دوم نباشید که بقدری بلا نزدید باشد که برای اتمام حجت این مطالب را با  خواست او میخوانیم .

لطفا مطلب اصلی را مطالعه کنید . نظر فراموش نشود.پیشگویی دقیق اینده
ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ، ﻫﻨﻮﺯ ﺯﺭﺩﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺖ ﮐﻪ ﺟﻮﺍﻥ، ﺧﺴﺘﻪ ﻭ ﮐﻮﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻟﺒﺎﺱ ﻫﺎﯼ ﺧﺎﮎ ﺁﻟﻮﺩ، ﮐﻨﺎﺭ ﭼﺎﻩ ﺁﺏ ﺭﺳﯿﺪ. ﺩﻟﻮ ﺑﺰﺭﮒ ﻭ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺭﺍ ﺩﺍﺧﻞ ﭼﺎﻩ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ. ﺻﺪﺍﯼ «ﺷﺎﻻﭖ» ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺩﻟﻮ ﺑﻪ ﺁﺏ، ﺍﻣﯿﺪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﮐﺮﺩ. ﺑﺎ ﺯﺣﻤﺖ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺩﻟﻮ ﺭﺍ ﺑﺎﻻ ﮐﺸﯿﺪ. ﺁﺏ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﻭ ﻧﺨﻮﺭﺩﻩ، ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺻﺪﺍﯾﯽ ﺷﺪ. ﭘﺎﺭﺱ ﺳﮓ ﻫﺎ ﻭ ﺯﻧﮕﻮﻝە ﮔﻮﺳﻔﻨﺪﻫﺎ، ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﻮﺯﻭﻧﯽ ﺩﺭ ﻓﻀﺎ ﭘﺨﺶ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ. ﭼﻮﭘﺎﻧﺎﻥ ﺍﺯ ﻓﺮﻁ ﺧﺴﺘﮕﯽ، ﺑﻪ ﺟﻮﺍﻥ ﺳﻼﻡ ﻧﮑﺮﺩﻧﺪ. ﺩﻟﻮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭼﺎﻩ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻪ ﻭ ﺳﻪ ﻧﻔﺮﯼ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺎﻻ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ. ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺟﻮﺍﻥ ﻧﮑﺮﺩﻧﺪ. ﺟﻮﺍﻥ، ﺭﻧﺞ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻫﺸﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﯿﺎﺩﻩ ﺭﻭﯼ ﺭﺍ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ. ﻫﺸﺖ ﺭﻭﺯ ﺩﻭﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﺶ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺧﻄﺮ ﻧﺎﺑﻮﺩﯼ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭﺩ.
پیشگویی دقیق اینده
ﻗﺮﺁﻥ ﻛﺮﻳﻢ ﺩﺭ ﺁﻳﺎﺗﻰ ﭼﻮﻥ 47 ﻧﺴﺎﺀ، 65 ﺑﻘﺮﻩ ﻭ 165 163 ﺍﻋﺮﺍﻑ ﺑﻪ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﺳﺒﺖ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﻰ‏ﻛﻨﺪ: »ﺳﺒﺖ« ﻳﻌﻨﻰ »ﺷﻨﺒﻪ« ﻭ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﺳﺒﺖ ﮔﺮﻭﻫﻰ ﺍﺯ ﺑﻨﻰ ﺍﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻰ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺷﻨﺒﻪ ﺭﺍ ﺯﻳﺮ ﭘﺎ ﻧﻬﺎﺩﻧﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺧﺸﻢ ﻭ ﻋﺬﺍﺏ ﺍﻻﻫﻰ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ، ﺍﻳﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺍﻳﻠﻪ ﻳﺎ ﺍﻳﻼﺕ (ﺑﻨﺪﺭﻯ ﻛﻮﭼﻚ ﺩﺭ ﺷﻤﺎﻝ ﺑﻨﺪﺭ ﻋﻘﺒﻪ ﺍﺭﺩﻥ) ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﺑﺎﺭﻳﻜﻪ‏ﺍﻯ ﺍﺯ ﺩﺭﻳﺎﻯ ﺳﺮﺥ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰ‏ﻛﺮﺩﻧﺪ. ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ، ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﺍﺯ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻰ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺷﻨﺒﻪ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﻯ ﻛﻨﻨﺪ. ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺩﻳﮕﺮ، ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺷﺪﻳﺪﺗﺮ ﺷﺪﻥ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺍﻻﻫﻰ، ﻣﺎﻫﻰ‏ﻫﺎ ﺩﺭ ﺷﻨﺒﻪ ﺟﻠﻮﻩ ﮔﺮﻯ ﺧﺎﺹ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﺁﻥ‏ﻫﺎ ﺗﺎ ﻛﻨﺎﺭ ﻧﻬﺮﻫﺎ ﻭ ﺑﺮﻛﻪ‏ﻫﺎ ﭘﻴﺶ ﻣﻰ‏ﺁﻣﺪﻧﺪ. ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ ﺳﺎﻛﻨﺎﻥ ﺷﻬﺮ ﺭﺍﻩ ﻧﻴﺮﻧﮓ ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﺁﻥ‏ﻫﺎ ﻛﺎﻧﺎﻝ‏ﻫﺎﻳﻰ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻛﺮﺩﻧﺪ، ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺷﻨﺒﻪ، ﻣﺎﻫﻰ‏ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺟﺎ ﺳﻮﻕ ﻣﻰ‏ﺩﺍﺩﻧﺪ ﻭ ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﻰ‏ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻨﺪ. ﻳﺎ ﺗﻮﺭﻫﺎﻯ ﺻﻴﺎﺩﻯ ﺭﺍ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻰ‏ﮔﺴﺘﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ ﺟﻤﻊ ﻣﻰ‏ﻛﺮﺩﻧﺪ. ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ. ﺁﻥ‏ﻫﺎ ﺳﻪ ﮔﺮﻭﻩ ﺷﺪﻧﺪ: ﺳﺮﻛﺸﺎﻥ ﻭ ﮔﻨﺎﻫﻜﺎﺭﺍﻥ، ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮﺍﻥ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻛﻪ ﺭﺍﻩ ﺍﻃﺎﻋﺖ ﺣﻖ ﻣﻰ‏ﭘﻴﻤﻮﺩﻧﺪ؛ ﻭﻟﻰ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﮔﻨﺎﻫﻜﺎﺭﺍﻥ ﺳﺎﻛﺖ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﺟﻤﻌﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻬﻰ ﺍﺯ ﻣﻨﻜﺮ ﻭ ﺍﻧﺪﺭﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﻰ‏ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻨﺪ. ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﻋﺬﺍﺏ ﺍﻻﻫﻰ ﺑﺮ ﺁﻧﺎﻥ ﻓﺮﻭﺩ ﺁﻣﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺠﺎﺯﺍﺗﻰ ﺩﺭﺩﻧﺎﻙ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻣﺴﺦ ﺩﭼﺎﺭ ﺷﺪﻧﺪ؛ ﺷﻜﻞ‏ﻫﺎﻳﻰ ﭼﻮﻥ ﻣﻴﻤﻮﻥ ﻭ ﺧﻮﻙ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺳﻪ ﺭﻭﺯ ﺩﺭﮔﺬﺷﺘﻨﺪ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﻳﺪﺍﺩ، ﺗﻨﻬﺎ ﺍﻧﺪﺭﺯﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﻧﻬﻰ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺯ ﻣﻨﻜﺮ ﻧﺠﺎﺕ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻭ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮﺍﻥ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﺮ ﮔﻨﺎﻫﻜﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﺳﺮﻛﺸﺎﻥ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭ ﺷﺪﻧﺪ. ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻰ، ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺁﻳﺎﺕ ﻳﻚ ﺳﻨﺖ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺍﻻﻫﻰ ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻳﻦ ﺳﻨﺖ، ﺳﻜﻮﺕ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺳﺘﻢ ﻭ ﮔﻨﺎﻩ، ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﮔﻨﺎﻩ ﺷﻤﺮﺩﻩ ﻣﻰ‏ﺷﻮﺩ ﻭ ﺧﺎﻣﻮﺷﺎﻥ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮﺩﺍﺭ ﻧﻴﺰ ﭼﻮﻥ ﮔﻨﺎﻫﻜﺎﺭﺍﻥ ﻛﻴﻔﺮ ﭘﺮﻭﺭﺩﮔﺎﺭ ﺭﺍ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻛﺮﺩ.
پیشگویی دقیق اینده

نماز حاجات مخصص بانوان

نمازی مجرب برای رفع حاجات که اجابت ان حتمی و قطی هست.

قبل نماز دعای اول شما دعا برای تمام گرفتاران دختر پسران مجرد

مریض ها زندانیان مستاجرین کارگران قرض دارها مریض دارها گرفتارها.

خوشبختی جوان ها مهربان شدن زن و شوهر اهل شدن فرزندان

اونایی که اولاد ندارن اولاد صالح و صابر و خوب بهشون خدا بده و تمام گرفتارها

دوستان اموات اموات اموات اگر بدونید یک دیقه وقت میزارید یه فاتحه میخونبد چه گنجی بعشون میدین

واگر بدونید دعای اونا چقدر اجابت شده هست شب و روز فاتحه میفرستید براشون


پیشگویی دقیق اینده

برای دیدن مطلبی که بقدری شیرین و عالی هست حتما دوست خواهید داشت داستان شیرین گفتگوی حضرت عزرائیل با حضرت ادم علیهما السلام و جمیعأ و رحمت الله و برکاتة لطفا به ادامه مطلب بروید و از خواندن این مطلب نهایت لذت و استفاده را ببرید.


پیشگویی دقیق اینده
امام علی (ع) : روزگاری بر مردم خواهد آمد که از قرآن جز نشانی ( قرآن خوانده میشود ولی به آن و دستوراتش عمل نمیشود ) ، و از اسلام جز نامی باقی نخواهد ماند . ((مردم خود را مسلمان می نامند در صورتی که دورتر از همه کس به اسلام هستند )) .مسجدهای آنان در آن روزگار آبادان ، اما از هدایت ویران است.مسجد نشینان و سازندگان بناهای شکوهمند مساجد ، بدترین مردم زمین می باشند ، که کانون هر فتنه ، و جایگاه هرگونه خطاکاری اند ، هرکس از فتنه بر کنار است او را به فتنه بازگردانند ، و هرکس که از فتنه عقب مانده او را به فتنه ها کشانند ، که خدای بزرگ می فرماید : به خودم سوگند ! بر آنان فتنه ای بگمارم که انسان شکیبا در آن سرگردان ماند!. و چنین کرده است ، و ما از خدا می خواهیم که از لغزش غفلت ها در گذرد. نهج البلاغه حکمت 369
پیشگویی دقیق اینده

دعای قدرتمندی جهت سازگاری زن و شوهر.

دعایی جهت ݥمطیع کردن زن و شوهر 

دعای عالی برای کسانی که مشکلات خانوادگی دارن 

هر کسی با زن یا شوهرش خودش مشکل داره این 

ݥمطلب میتونه راه نجاتی براشون باشه


کاوشگران اسرار ایران باستان
در بحار ج 77ص369 آمده است پیامبر در اواخر عمر خود اصحاب را جمع کردند و فرمودند: زمانی بر مردم بیاید که اخلاق انسانی از آنان رخت بربندد چنانکه اگر نام یکی را بشنوی به از آن بود که آن را ببینی یا اگر او را ببینی به از آن است که او را بیازمایی. چون او را بیازمایی، حالاتی زشت و ناروا در او مشاهده کنی.  دینشان پول و قبله گاهشان نشان شود. برای رسیدن به اندک نانی پیش هرکسی کرنش کنند نه خود را در پناه اسلام دانند و نه به کیش نصرانی زندگی کنند. بازرگانان و کاسبان شان رباخوار و فریبکار، و نشان خود را برای نامحرمان بیارایند. در آن هنگام اشرارشان بر آنها چیره گردند و هر چه دعا کنند به اجابت نرسد.
پیشگویی دقیق اینده

برای مطالعه مطلب چرا مرگ را دوست نداریم و مطالب بیشتر و بهتر که شاید یک تحول عظیمی در زندگی شما هم در اخرت شما ایجاد کند به ادامه مطلب مراجعه کنید :

توصیه طلایی ما به شما این است که به هیچ عنوان این مطالب را از دست ندهید شاید اون روزنه ای که تمام عمر دنبالش بودین با خوندن این مطالب ایجاد بشه خدارو چه دیدین


پیشگویی دقیق اینده
و نیز از پیامبر خدا در کتاب کنزالاعمال، حدیث 290324 روایت شده است که فرمود: در آخرامان دغلبازان و فریبکارانی بیایند که حدیث هایی نو و روایت هایی جدید از دین بر شما بخوانند، انچنان که نه شما و نه پدرانتان چنین حدیث هایی نشنیده باشید. پس دوری گزینید از آنها. مبدا به دام تزویر و فریب شان بیافتید.  از علی بن ابی طالب(ع) درباه آخرامان پرسیده شد: آیا در آن زمان مومنانی وجود دارند؟ فرمود: آری. باز پرسیده شد: آیا از ایمان آنان بر اثر فتنه ها چیزی کاسته می شود؟ فرمود: نه، مگر آن مقدار که قطرات باران از سنگ خارا بکاهد اما آنان در رنج بسر برند. امیرالمونین (ع) فرمود: زمانی بر مردم بیاید که مقرب نباشد جز به سخن چینی، و جالب شمرده نشود جز فاجر بودن، و تحقیر نشوند جز افراد با انصاف، در آن زمان دستگیری مستمندان زیان بشمار آید و صله رحم لطف وبزرگواری بشمار آید. (نهج/حکمت 102)  امام سجاد(ع) فرمود: چون خداوند می دانست در آخرامان اهل فکر دقیق النظر خواهند آمد، از این جهت قل هوالله و احد و آیاتی از سوره حدید نازل کرد. بحار 60/18
پیشگویی دقیق اینده

برای مطالعه مطلب چرا مرگ را دوست نداریم و مطالب بیشتر و بهتر که شاید یک تحول عظیمی در زندگی شما هم در اخرت شما ایجاد کند به ادامه مطلب مراجعه کنید :

توصیه طلایی ما به شما این است که به هیچ عنوان این مطالب را از دست ندهید شاید اون روزنه ای که تمام عمر دنبالش بودین با خوندن این مطالب ایجاد بشه خدارو چه دیدین


کاوشگران اسرار ایران باستان

دعایی عجیب که با نوشتنش شگفت زده خواهید شد

با نوشتن این دعای قدرتمند و سنگین و عالی 

و گذاشتن ان در چهار گوشه خانه به صورت شگفت انگیزی خرجی شما از غیب خواهد رسیدـ

تمام دعاها ذکرها چه نوشتنی چه خواندنی اینجانب بجز دعاها دستورات


پیشگویی دقیق اینده
رسول اکرم (ص) فرصت را براى اعمال نیک پیش از آنکه شش چیز رخ دهد غنیمت شمارید، فرماندارى سفیهان و کثرت شرط در کار معامله و فروش منصبها و کوچک شمردن خونریزى و بریدن با خویشاوندان و تازه رسیدگانى که قرآن را بآواز خوانند و یکى را بامامت وادارند که براى آنها تغنى کند اگر چه دانش او کمتر باشد.
پیشگویی دقیق اینده

سلام به شما سروران گرامی

در این پست از مطالب دنیای پس ازمرگ و نحوه عذاب

و کیفیت قیامت و چگونگی بعد از برپایی قیامت یعنی 

قیامت تموم شد چی میشه و چه اتفاقاتی خواهد افتاد 

یک مطلب مهم اماده کردیم و جواب پاسخی که تمام ادمها

بارها و بارها در زندگی بهش فکر کردن و میکنن 

سوالی بس عجیب و وحشتناک سوالی که باعث هلاکت خیلیاشده

و با فکر کردن به این سوال وحشت تمام وجود ادمو میگیره 

با ما باشید 


کاوشگران اسرار ایران باستان
ﺣﻀﺮﺕ ﺳﻠﯿﻤﺎﻥ (ﻉ ) ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺩﺭﯾﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ ، ﻧﮕﺎﻫﺶ ﺑﻪ ﻣﻮﺭﭼﻪ ﺍﯼ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﮐﻪ ﺩﺍﻧﻪ ﮔﻨﺪﻣﯽ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﻃﺮﻑ ﺩﺭﯾﺎ ﺣﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ .ﺳﻠﯿﻤﺎﻥ (ﻉ) ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺩﯾﺪ ﺍﻭ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺁﺏ ﺭﺳﯿﺪ. ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﻟﺤﻈﻪ ﻗﻮﺭﺑﺎﻏﻪ ﺍﯼ ﺳﺮﺵ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺁﺏ ﺩﺭﯾﺎ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﺩﻫﺎﻧﺶ ﺭﺍ ﮔﺸﻮﺩ ، ﻣﻮﺭﭼﻪ ﺑﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﺩﻫﺎﻥ ﺍﻭ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﺪ ، ﻭ ﻗﻮﺭﺑﺎﻏﻪ ﺑﻪ ﺩﺭﻭﻥ ﺁﺏ ﺭﻓﺖ. ﺳﻠﯿﻤﺎﻥ ﻣﺪﺗﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻓﺮﻭ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺷﮕﻔﺖ ﺯﺩﻩ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ ، ﻧﺎﮔﺎﻩ ﺩﯾﺪ ﺁﻥ ﻗﻮﺭﺑﺎﻏﻪ ﺳﺮﺵ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺁﺏ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﺩﻫﺎﻧﺶ ﺭﺍ ﮔﺸﻮﺩ ، ﺁﻥ ﻣﻮﺭﭼﻪ ﺁﺯ ﺩﻫﺎﻥ ﺍﻭ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺁﻣﺪ، ﻭﻟﯽ ﺩﺍﻧﻪ ﯼ ﮔﻨﺪﻡ ﺭﺍ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺧﻮﺩ ﻧﺪﺍﺷﺖ . ﺳﻠﯿﻤﺎﻥ(ﻉ) ﺁﻥ ﻣﻮﺭﭼﻪ ﺭﺍ ﻃﻠﺒﯿﺪ ﻭ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﺍﻭ ﺭﺍ ﭘﺮﺳﯿﺪ. ﻣﻮﺭﭼﻪ ﮔﻔﺖ : ” ﺍﯼ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪﺍ ﺩﺭ ﻗﻌﺮ ﺍﯾﻦ ﺩﺭﯾﺎ ﺳﻨﮕﯽ ﺗﻮ ﺧﺎﻟﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﮐﺮﻣﯽ ﺩﺭ ﺩﺭﻭﻥ ﺁﻥ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﻧﺠﺎ ﺁﻓﺮﯾﺪ ﺍﻭ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺭ ﺁﻧﺠﺎ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻣﻦ ﺭﻭﺯﯼ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺣﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ . ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺍﯾﻦ ﻗﻮﺭﺑﺎﻏﻪ ﺭﺍ ﻣﺎﻣﻮﺭ ﮐﺮﺩﻩ ﻣﺮﺍ ﺩﺭﻭﻥ ﺁﺏ ﺩﺭﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﺁﻥ ﮐﺮﻡ ﺣﻤﻞ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﺒﺮﺩ .
پیشگویی دقیق اینده

صدای خران از بدترین اصوات:

بخوانید اعجازی شگفت انگیزی از قران اینبار هم مثل همیشه قران کریم کلام الله سخن خداوند با بنده خیش که سرتاسر پر از شگفتی ست فقط کافیست به سخنان حق تعالی با تفکر نگریست تا چنان بزرگی عظیم و عجیبی در کلام خدا دید که دیگر نه در دل نه در فکر و نه در عمق وجود ادمی قدر سر سوزنی شک باقی نگذارد .

عزیزان بزرگوار مطالعه این گونه مطالب از واجبات است تا انسان به مبدع خیش محکمتر و استوارتر از قبل ایمان بیاورد.

این مطالب گنج عظیمی هست که بنده ناچیز با تمام وجود اعتقاد دارم هر کسی لیاقت خواندن ان را ندارد و معتقدم که این رحمت عظیمی است که خداوند بزرگ این رحمت را به او نمیدهد 

چرا که هرکسی لیاقت توبه و تفکر به بزرگی و راستی حق بودن قران و انسان خوب شدن را نخواهد داشت 

همه ما میدانیم انترنت و سایت ها و شبکه های اجتماعی و همچنین پیامرسان ها جزء جدایی ناپذیر از زندگی ما انسانها هستن و هرکسی در روز ساعتها وقت خودش را به این موضوع اختصاص میدهد و مطالب زیادی در همه زمینه ها مطالعه میکند اکثر این مطالب همه میدانیم بی ارزش و بی خواصیت هستن ولی ساعتها وقت میگذاریم این چرندیات را مطالعه میکنیم 

اما نکته مهم اینجاست که صحت حرف بنده را که گفتم خدا لیاقت خواندن این مطالب را به هرکسی نمیدهد تایید میکند این است که انواع مطالب بی ارزش را میخوانیم اما تا به همچین مطالبی برمیخوریم به راحتی از کنارش میگذریم حال انکه مطالعه کل مطلب شاید پنج دقیقه هم طول نکشد و میدانیم با مطالعه این مطلب حقایق حیرت اوری را خواهیم فهمید که در بسیاری از مواقع زندگی خیلی ها را دگرگون کرده و سعادت دنیا و اخرت نصیب شخص شده پس چرا واقعا چرا خیلی ها راحت از کنار همچین مطالبی میگذرند ؟؟

جز این است که لیاقت خواندن این مطالب را فقط خدا ان هم با نظر لطف خود به هرکسی خواهد میدهد؟

این سوال بزرگیست لطفا به این سوال فکر کنید .


کاوشگران اسرار ایران باستان
 ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺧﻠﻔﺎ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮐﺮﺩ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺑﺎﺭﮔﺎﻩ ﺍﻭ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﯼ ﮔﻤﺎﺭﺩﻩ ﺷﻮﺩ. ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺍﺯ ﺍﻭ ﭘﺮﺳﯿﺪ: ﻗﺮﺁﻥ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﯽ؟ ﺍﻭ ﮔﻔﺖ: ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﻢ ﻭ ﻧﯿﺎﻣﻮﺧﺘﻪ ﺍﻡ. ﺧﻠﯿﻔﻪ ﮔﻔﺖ: ﺍﺯ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﮔﻤﺎﺭﺩﻥ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻗﺮﺁﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﻧﯿﺎﻣﻮﺧﺘﻪ، ﻣﻌﺬﻭﺭﯾﻢ. ﻣﺮﺩ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻣﯿﺪ ﺩﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻮﺭﺩ ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮﺩ، ﺑﻪ ﺁﻣﻮﺧﺘﻦ ﻗﺮﺁﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ. ﻣﺪﺗﯽ ﮔﺬﺷﺖ ﺗﺎ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺑﺮﮐﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﻭ ﻓﻬﻢ ﻗﺮﺁﻥ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺭﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﻧﻪ ﺩﺭ ﺩﻝ ﺁﺭﺯﻭﯼ ﻣﻘﺎﻡ ﻭ ﻣﻨﺼﺐ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﻧﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﻣﻼﻗﺎﺕ ﻭ ﺩﯾﺪﺍﺭ ﺑﺎ ﺧﻠﯿﻔﻪ. ﭘﺲ ﺍﺯ ﭼﻨﺪﯼ، ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺩﯾﺪ ﻭ ﭘﺮﺳﯿﺪ: ﭼﻪ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﺳﺮﺍﻏﯽ ﺍﺯ ﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮﯼ؟ ﺁﻥ ﺁﺯﺍﺩ ﻣﺮﺩ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﺍﺩ: ﭼﻮﻥ ﻗﺮﺁﻥ ﯾﺎﺩ ﮔﺮﻓﺘﻢ، ﭼﻨﺎﻥ ﺗﻮﺍﻧﮕﺮ ﺷﺪﻡ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺧﻠﻖ ﻭ ﺍﺯ ﻋﻤﻞ ﺑﯽ ﻧﯿﺎﺯ ﮔﺸﺘﻢ. ﺧﻠﯿﻔﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪ: ﮐﺪﺍﻡ ﺁﯾﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺍﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﯽ ﻧﯿﺎﺯ ﮐﺮﺩ؟ ﻣﺮﺩ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﺍﺩ: (ﻣﻦ ﯾﺘﻖ ﺍﻟﻠﻪ ﯾﺠﻌﻞ ﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﺎً ﻭ ﯾﺮﺯﻗﻪ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﻻ ﯾﺤﺘﺴﺐ) ﻫﺮ ﻛﺲ ﺗﻘﻮﺍﯼ ﺍﻟﻬﯽ ﺭﺍ ﭘﯿﺸﻪ ﻛﻨﺪ، ﺧﺪﺍ ﺭﺍﻩ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺭﻓﺘﻦ ﺍﺯ ﺳﺨﺘﯽ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻭ ﻣﯽ ﮔﺸﺎﯾﺪ

پیشگویی دقیق اینده
در جایی دیگر در بحارالانوار جلد52ص190 پیامبر فرمود : زمانی برسد که از قرآن جز رسم الخطی و از اسلام جز نامی برای مسلمانان نماند ، آنچنانکه گروهی به دین خدا در جهان خوانده شوند در حالی که همین گروه از هرکسی از اسلام دورتر باشند. مسجدهاشان از حیث ساختمان آباد ولی از نظر هدایت، خراب باشد.  در میان مردمانشان قرآن و اهل آن در اقلیت باشند. مومنانشان در میان مردم باشند ولی در میان آنها نباشند، با مردم باشند ولی براستی با مردم نباشند، زیرا هدایت با ضلالت همراه نیست گرچه در کنار یکدیگر باشند.
پیشگویی دقیق اینده
ﺑﻪ ﯾﻚ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﭽﻪ ﯼ ﺷﻤﺎ ﺑﯽ ﺍﺩﺏ ﺍﺳﺖ. ﮔﻔﺖ: ﭼﻪ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ: ﺳﻘﺎﯾﯽ ﻣﺸﻚ ﺁﺑﯽ ﺭﻭﯼ ﺩﻭﺷﺶ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻣﯽ ﺭﻓﺖ، ﺑﭽﻪ ﯼ ﺷﻤﺎ ﯾﻚ ﺳﻮﺯﻥ ﺑﻪ ﻣﺸﻚ ﺁﺏ ﻓﺮﻭ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺁﺏ ﻫﺎﯾﺶ ﺧﺎﻟﯽ ﺷﺪ. ﺁﻥ ﺑﺰﺭﮒ : ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﺷﺪ، ﺭﻓﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮﺵ ﮔﻔﺖ، ﻫﻤﺴﺮ ﺷﺮﻭﻉ ﻛﺮﺩ ﺑﻪ ﻣﻨﻘﻠﺐ ﺷﺪﻥ ﻭ ﮔﻔﺖ: ﺑﺎﯾﺪ ﺍﯾﻨﻄﻮﺭ ﺑﺎﺷﺪ، ﮔﻔﺖ: ﭼﺮﺍ؟ ﮔﻔﺖ: ﻣﻦ ﻭﻗﺘﯽ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺑﻮﺩﻡ، ﺍﺯ ﻛﻨﺎﺭ ﺩﺭﺧﺖ ﺍﻧﺎﺭﯼ ﮔﺬﺷﺘﻢ، ﺍﻧﺎﺭ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻮﺩ. ﺩﻫﻨﻢ ﭘﺮ ﺁﺏ ﺷﺪ، ﯾﻚ ﺳﻮﺯﻥ ﺩﺭ ﺍﻧﺎﺭ ﻓﺮﻭ ﻛﺮﺩﻡ ﻭ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺳﻮﺭﺍﺥ ﺁﺏ ﺍﻧﺎﺭ ﺭﺍ ﺧﻮﺭﺩﻡ. ﺁﻥ ﺁﺏ ﺍﻧﺎﺭ ﺧﻼﻓﯽ ﻛﻪ ﺧﻮﺭﺩﻡ، ﺑﺎﯾﺪ. . . ﻣﻦ ﺳﻮﺯﻥ ﺑﻪ ﺍﻧﺎﺭ ﺯﺩﻡ، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭽﻪ ﺍﻡ ﺑﻪ ﻣﺸﻚ ﺳﻮﺯﻥ ﺑﺰﻧﺪ

پیشگویی دقیق اینده
با سلام خدمت شما کاربران عزیز این بار هم مثل قبل با مطللبی فوق العاده شگفت اور در خدمت شما سروران بزرگوار هستیم . این مطلب هم در ادامه سلسله مطالبی در پیرامون مطالب قیامت روز قیامت عجایب روز قیامت ، وحشتهای هولناک قیامت کیفیت روز قیامت چگونگی روز قیامت و بوده که یک مطلب عظیم و اثرگذار هست . این مطلب ‌: روز قیامت واقعیه ای حتمی و عجیب لطفا برای مطالعه در ادامه همراه ما باشید
کاوشگران اسرار ایران باستان

برای دیدن کامل خورشید در بهترین شرایط و اوج جوانی و فعالیت که مطلوب ترین و عالی ترین و بهترین زمانی که 

میتوانست  بهترین منفعت و بهره وری و بازده را داشته باشد دقیقا همین دوران از حیات خورشید است چیزی که دانشمندان و 

محققان پژوهشگران بعد از چندین سال تلاش و تحقیق و صرف میلیون ها دلار پول به این سوال رسیدن ولی چهارده قرن پیش 

خدا در قران همین مطلب را بیان داشت ؛ به ادامه برید و مطلب جالب امروزمطالعه کنیدپیشگویی دقیق اینده
حضرت محمد (ص) : روزگاری بر مردم بیاید که از قرآن جز نشان بجای نماند ، و از اسلام جز نامی نماند ، مردم خود را مسلمان می نامند در صورتی که دورتر از همه کس به اسلام هستند ، مسجد های آنان ( در ظاهر ) آباد است ولی ( در باطن ) از هدایت ( و حقیقت ) ویران ، فقهای آنان بدترین فقهای زیر آسمان هستند ، فتنه از نزد آنها بیرون آید و به همان ها نیز باز می گردد. روضة الکافی جلد 2 صفحه 138
پیشگویی دقیق اینده

باسلام به شما خوانندگان عزیز 

امروز هم در ادامه دعاهای مجرب 

دعاهای قرانی

برای شما یک دعای فوق العاده داریم که حتمادر زندگی 

بارها و بارها بهش احتیاج پیدا خواهید کرد و حتما 

گره گشای مشکلات شما خواهد بود

در ادامه با ما باشید

و همچنان بخوانید 


کاوشگران اسرار ایران باستان

آخرین جستجو ها

دوربین مداربسته manis.rozblog.com پورتال و سایت تفریحی خبری ایرانیان منتخب خرید از گناوه HSEcloob|www.hsecloob.ir | کلوب مجازی بهداشت،ایمنی و محیط زیست ایران | بهداشت|بهداشت حرفه ای |بهداشت محیط |ایمنی صنعتی|آتش نشانی| محیط زیست | سانترال پاناسونیک و تلفن های بی سیم پاناسونیک - آریا تل بهترین وکیل مهریه در تهران کنکورفا اکادمی تکواندو استاد شیرازی موادي كه از سنگ ها تهيه ميشوند دانلود آهنگ سیزده بدر هایده متن آهنگ سهیل امشب نیا بیرون از هایده موضوع گلوگاه دارهچشماتکار درس ازاد پایه چهارم ابتدایی رمان بوی گس. دانلودتلكرام طلای برای کامپیوتر اهنگ لری شوی گذر کردمو قورسونی بعثیت پیامبر اکرم